ติดต่อสอบถาม

รับสมัครนักเรียนรอบทั่วไป โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

ที่ตั้ง : โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร เลขที่ หมู่ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอ จังหวัดหนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39180
หมายเลขโทรศัพท์ : 042-354079
เว็บไซต์โรงเรียน : srw.dilead.in.th
Facebook โรงเรียน : ศรีบุญเรืองวิทยาคาร
อีเมล์โรงเรียน : school@srw.ac.th