[5 พ.ค. 2563, 14:51] : ให้นักเรียนที่สมัครเรียน ตรวจสอบรายชื่อ ว่าได้บันทึกในระบบหรือไม่ และให้ตรวจสอบ เกรดเฉลี่ย และ คะแนนรวมโอเน็ต 4 วิชา สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองที่เมนู บริการ แก้ไขข้อมูลผู้สมัครเรียน..

406 คน

ม.1 ทั้งหมด

รายละเอียด

คน

ม.1 ประจำวัน

รายละเอียด

126 คน

ม.4 ทั้งหมด

รายละเอียด

คน

ม.4 ประจำวัน

รายละเอียด